SHOP
тел.:

Політика конфіденційності

Дана політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє щодо всієї інформації, яку сайт промоутерської компанії USYK-17 PROMOTIONS, розташований за адресою https://usyk17promotions.com, може отримати про користувача під час використання сайту.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:
1.1.1. Сайт промоутерської компанії USYK-17 PROMOTIONS, розташований за адресою https://usyk17promotions.com (далі – Сайт);
1.1.2. Адміністрація сайту промоутерської компанії USYK-17 PROMOTIONS (далі – Адміністрація) – уповноважені співробітники, які діють від імені промоутерської компанії USYK-17 PROMOTIONS, які організовують та здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії або операції, які здійснюються з персональними даними;
1.1.3. Персональні дані (далі – Дані) – відомості, що належать до прямо чи опосередковано визначеної фізичної особи (суб’єкта персональних даних), які можуть бути надані іншим особам;
1.1.4. Обробка Даних – сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з Даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, блокування, видалення, знищення Даних;
1.1.5. Конфіденційність Даних – обов’язкова для дотримання Адміністрацією вимога не допускати розповсюдження Даних без згоди суб’єкта чи наявності іншої законної підстави;
1.1.6. Cookies – невеликий фрагмент даних користувача, відправлений веб-сервером і зберігається на комп’ютері або іншому пристрої, за допомогою якого здійснено вхід на Сайт. Інакше кажучи, файли Cookies служать, щоб зробити використання Сайту зручнішим, наприклад, щоб користувач не повинен був повторювати процес входу до системи під час наступного візиту. Сайт використовує як постійні, так і сесійні Cookies. Постійні Cookies залишаються на комп’ютері або іншому пристрої користувача, за допомогою якого здійснено вхід на Сайт протягом тривалого періоду часу, а сесійні Cookies автоматично видаляються при закритті вікна браузера;
1.1.7. Піксель (Pixel) – це невеликий фрагмент даних, який використовується для відстеження дій користувача на Сайті з метою покращення якості сервісу.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Використання користувачем Сайту означає його повну згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки Даних.
2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності, користувач повинен припинити використання Сайту.
2.3. Ця Політика конфіденційності застосовується лише до Сайту. Адміністрація не контролює та не несе відповідальності за дії користувача на сайтах третіх осіб, на які користувач може перейти за посиланнями, доступними на Сайті або дії на сайтах, на яких вказано посилання на Сайт.
2.4. Адміністрація не перевіряє достовірність даних, що надаються користувачем Сайту.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності Даних, які користувач залишає під час заповнення та надсилання форм на Сайті.
3.2. Дані, дозволені для обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються користувачем шляхом заповнення реєстраційних форм на Сайті і можуть включати наступну інформацію:
3.2.1. ПІБ користувача;
3.2.2. адресу електронної пошти (e-mail);
3.2.3. номер телефону користувача.
3.3. Адміністрація захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків та відвідування сторінок, на яких встановлено Піксель.
3.4. Відключення Cookies може спричинити неможливість доступу до частин Сайту або його некоректної роботи.

4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ

4.1. Дані користувача Адміністрація може використовувати з наступною метою:
4.1.1. Ідентифікація користувача, який зареєстрований або залишав раніше свої Дані на Сайті для автозаповнення форм;
4.1.2. Надання користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів;
4.1.3. Встановлення з користувачем зворотного зв’язку, включаючи направлення повідомлень, запитів щодо використання Сайту;
4.1.4. Повідомлення користувача Сайту стану заявки;
4.1.5. Надання користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки у разі виникнення проблем, пов’язаних з використанням Сайту;
4.1.6. Надання користувачеві спеціальних пропозицій, розсилки новин та інших відомостей від імені промоутерської компанії USYK-17 PROMOTIONS або від імені партнерів промоутерської компанії USYK-17 PROMOTIONS.

5. СПОСОБИ ТА ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Обробка даних користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
5.2. Дані користувача можуть бути передані уповноваженим державним органам влади України лише на підставах та у порядку, встановленому законодавством України.
5.3. У разі втрати даних або їх розголошення Адміністрація інформує користувача про втрату або розголошення даних.
5.4. Адміністрація вживає необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації користувача від неправомірного або випадкового доступу, спотворення, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
5.5. Адміністрація спільно з користувачем вживає необхідних заходів щодо запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, спричиненим втратою або розголошенням Даних користувача.

6. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. користувач зобов’язаний:
6.1.1. Надати інформацію про Дані, необхідну для успішного заповнення форм зворотного зв’язку на Сайті.
6.2. Адміністрація зобов’язана:
6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності;
6.2.2. Забезпечити збереження конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, публікацію або розголошення іншими можливими способами переданих даних користувача, за винятком п. 5.2. цієї Політики конфіденційності;
6.2.3. Вживати запобіжних заходів для захисту конфіденційності Даних користувача відповідно до порядку, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації;
6.2.4. Здійснити блокування Даних користувача з моменту звернення або запиту користувача, його законного представника або уповноваженого органу захисту прав суб’єктів Даних на період перевірки у разі виявлення недостовірних Даних або неправомірних дій.

7. ДОДАТКОВІ УМОВИ

7.1. Адміністрація має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди користувача.
7.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
7.3. Усі пропозиції чи питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти Адміністрації, розміщені на Сайті у розділі “КОНТАКТИ”.